torsdag 31 maj 2018

Nytt om förnybart

Senaste nytt om förnybart – vecka 22


Ibrahim Baylan och hans kollegor i världen har samlats i Öresundsregionen för att diskutera omställningen till fossilfritt: »Det går uppenbart framåt, men inte i tillräcklig fart«, säger Baylan, som nu även lovar jämbördiga konkurrensvillkor för biogasen för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt på området. Skellefteå Kraft och Siemens vill gå in i Northvolts batterifabrik med 100 miljoner var, och Facebook köper vindkraftsel från både Sverige och Norge till sina nordiska datacenter. Förnybart ökar inom transportsektorn och allt fler väljer tåget framför flyget. Inom marknaden för M&A (företagsförvärv) dominerar vindkraften och uppköparna (främst stora pensionsfonder) står på kö. Sida stöttar crowdfundingprojekt för solel i Afrika och hotellgäster på brittiska Premier Inn kan sova gott under solpaneltak.

Svenska nyheter


Nya regler ska få fart på svensk biogas

Regeringen lovar nu att ta itu med problemen som hämmat produktionen av biogas. En särskild utredare får i uppdrag att ändra stödsystemet för att göra den svenska biogasen mer konkurrenskraftig.
Läs artikeln och lyssna på inslaget från Sveriges Radio


Skellefteå Kraft investerar i Northvolt

Skellefteå Kraft inleder ett samarbete med Northvolt – en partnerinvestering om tio miljoner euro. »Vår målsättning är att utveckla världens grönaste batteri med hjälp av den förnybara energi vi får från Skellefteå Kraft«, säger Peter Carlsson, Northvolt.
Läs artikeln från DN
Läs även Siemens investerar 100 miljoner i Northvolt från Ny Teknik

Vattenfalls nya avtal: Förse Facebooks serverhallar med vindkraftsel

Vattenfall har tecknat ett långsiktigt avtal med it-jätten Facebook om att förse företagets nordiska datacenter i Danmark och i Sverige med el.
Läs artikeln från Ny Teknik
Läs även Facebook köper norsk vindkraft från Vindkraftsnyheter

Förnybar energi ökar inom transportsektorn

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar bland annat att transportsektorn fortsätter att öka sin andel av förnybar energi. Framförallt beror det på att biodieseln HVO ökar på marknaden.
Läs artikeln från Energimyndigheten

 

Vindkraft i topp på M&A-marknaden: »Väldig konkurrens«

Vindkraften dominerar marknaden för M&A (företagsförvärv) inom energisektorn och den förnybara energin väntas få ännu ett starkt affärsmässigt år. Intresset kommer framför allt från internationella pensionsfonder.
Läs artikeln från DI
Läs även Utlandet tror på svenska vindar från Second Opinion

SJ: »Allt fler väljer tåget framför flyget«

Folk blir mer och mer miljömedvetna och det är ingen hemlighet att koldioxidutsläppen från en flygresa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar de från 50 000 tågresor på samma sträcka, säger Maria Hofberg, SJ.
Läs artikeln från Effekt Magasin

Sida satsar på crowdfunding inom förnybart

Sida blir första statliga biståndsorgan i världen att gå in som garant för en crowdfunding-plattform. Trine från Göteborg, som Sida valt att samarbeta med, finansierar solenergiprojekt i Afrika.
Läs artikeln från SvD

Utländska nyheter


Toppmöte i Malmö med fokus på förnybar energi

Representanter från världens största ekonomier samlas dagarna i Öresundsregionen för att diskutera hur man ska ställa om till att använda sig av mer förnybar energi.
Läs artikeln och lyssna på inslaget från Sveriges Radio
Läs även Ministrar håller inte löften om energiinvesteringar från Altinget

Så mycket kan vi spara på att nå klimatmålet

Om vi lyckas nå klimatmålet kan den ekonomiska vinsten bli enorm, enligt en grupp amerikanska miljöekonomer.
Läs artikeln och lyssna på inslaget från Sveriges Radio

Företag upphandlar förnybart i 75 länder

En studie från IRENA (International Renewable Agency) visar att företag upphandlat 465 terawattimmar förnybar el under 2017 – tillräckligt för att försörja ett land i Frankrikes storlek.
Läs artikeln från IRENA

7,3 miljoner fat fossilt bränsle om dagen ersatt med el år 2040

Det är främst tre saker som bidragit till elbilarnas snabba framfart enligt Bloombergs senaste analys: Det ständigt fallande priset på litiumjonbatterier, ökad politisk support samt åtaganden från stora biltillverkare.
Läs rapporten Electric Vehicles från Bloomberg NEF
Läs även Då är mer än varannan såld bil elektrisk från Ny Teknik

Krav på laddplats och nya regler för egenproducerad el

EU:s ministerråd godkände nyligen den slutgiltiga versionen av direktivet för energiprestanda i byggnader. Det nya direktivet innebär bland annat krav på laddplatser för elbilar på parkeringsplatser och att egenproducerad förnybar energi ska ingå när byggnaders energiprestanda beräknas.
Läs artikeln från Hållbart Byggande

Prioritering av innovationer för utfasning av fossila bränslen

En ny rapport från IRENA beskriver en rad innovationer som politiker måste prioritera för att framgångsrikt kunna fasa ut det fossila till förmån för förnybart.
Läs artikeln och rapporten från IRENA

Brittisk hotellkedja lovar ännu mera sol

Trots minskade subventioner är solpaneler fortfarande meningsfullt i Storbritannien: Premier Inn hade redan en imponerande portfölj av 88 hotell med sol på taket. Nu lovar de ytterligare 70 installationer

Inga kommentarer: