måndag 28 oktober 2019

Dagens språkpåpekande 28 oktober

Läseri dagens UNT, i ledaren, om det moderna stadslivets komplikationer. I texten används ett uttryck "vi och dem". Dock antar jag att ledrskribenten menar "vi och dom" eller "vi och de". Formen "dem" är dativ eller ackusativ medan "vi" är nominativ.
Språkfelet är i dag vanligt.
Nominativformerna i pluralis är vi, ni, de. I talspråk använder vi dom i stället för de. Dom ersätter också dativ- och ackusativformen dem. Däremot kan dem inte ersätta de.

I DN läser jag:"Ett ideologiskt fartblint centerparti " Vi har ju flera partier i centrum. Nu förstår jag att DN menar Centerpartiet. Ett ideologiskt fartblint Centepartiet, borde det ju stå, eller ett fartblint parti som Centerpartiet. Ty, man kan ju inte böja namn. 

I debattartikeln läser jag, bland annat, "En halvering är möjligt..." Borde stå möjlig.
Vidare i samma artikel:"De sociala rörelserna har dock framför allt betydelse för för att flertalet ska inse allvaret..." Menar man "framför allt betydelse", som det ju står eller menar man betydelse för att framför allt...För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket


Inga kommentarer: