lördag 5 oktober 2019

Håll fast vid alliansfriheten

Ryasland rustar upp. Få har annan uppfattning. Men, vilka slutsatser dras av ett sådant konstaterande? Många länder  reagerar med att också rusta upp. Kärnvapenhotet används.
En annan slutats är att man rustar upp utan avsikter till territoriell expansion.
Kalla kriget åter? Nej. Under dessa år såg vi hur Sovjetunionen sökte expansion.
 Tydligt är i dag hur Väst och Nato agerar på liknande sätt som Sovjetunionen gjorde och Ryssland håller emot.
Sverige ökar nu kraftigt sin försvarsbudget med hänvisning till ett påstått hot från Ryssland. Mycket tyder dock på att hotet mot Sverige från Ryssland kan komma att kopplas till Sveriges förhållande till Nato. Ett medlemskap i Nato skulle med största sannolikhet öka spänningen mellan Ryssland och Sverige och därigenom öka hotet.
Ett fasthållande vid alliansfriheten är den bästa försäkringen för Sverige

Inga kommentarer: