torsdag 24 oktober 2019

Dagens tidningskommentar 24 oktober om partiet UP

Läser två kommentarer till att ett nytt lokalt politiskt parti har bildats.

Jonas Petersson, Centerns ledare i Uppsala, säger sig inte ha sett något konkret om Utvecklingspartiet och känner sig trygg med Centerns politik.

Liberalernas ledare, Mohammad Hassan, känner ingen oro och tycker att det är  bra att det startas lokala partier. Nya partier behövs för att etablerade partier inte ska stagnera, anser han, men han hade väntat sig mer.

Jag gillar Hassans attityd. Det är bra att etablerade partier tvingas tänka över hur man arbetar. Konkurrens är bra, som Hassan konstaterar i sin kommentar.

Men....detta nya parti, UP (Utan Politik), kan komma att ha en negativ inverkan på övriga partier. Den förändring vi sett i de "gamla" partierna med mindre av ideologisk tydlighet, riskerar att förstärkas i takt med att man försöker hindra UP att ta väljare. Vi får ännu mer av populism. UP ska ju bygga sin politik på populism har man sagt. Man ska lyssna på vad medborgarna tycker just nu och handla utifrån det. Hur ska man ta reda på vad medborgarna tycker i varje sakfråga? TY, någon opinionsbildning ska man inte ägna sig åt.

Min slutsats blir: Ett politiskt parti utan egen politik och som ska drivas likt ett aktiebolag, kan komma att innebära mer av avveckling än utveckling

Inga kommentarer: