onsdag 23 oktober 2019

Dagens tidningskommentar 23 oktober

Ett nytt politiskt parti har bildats i Uppsala. Utvecklingspartiet Demokraterna kallar man sig. Men förresten: politiskt? Nej, något annat än ett parti är det väl inte frågan om. Men politiskt är det inte. Detta tydliggör man själva. Partiet ska drivas som ett aktiebolag och någon ideologisk beskrivning behövs inte, alldenstund man ska endast lyssna på medborgarna och agera utifrån detta.
Ledningen i det nya partiet har inte reflekterat över partiers huvuduppgifter: att bedriva opinionsbildning och att lyssna på medborgarna. Alltså inte bara det ena.

Målsättningen att utveckla demokratin är lovvärd. Men, men, att ha aktiebolaget som mönster för att utveckla demokratin imponerar inte.
Parallellen till aktiebolaget är emellertid inte solklar. Bolaget vet vad man vill sälja. Det nya partiet ska fråga medborgarna vad dessa tycker partiet ska sälja.

Sakine Madon skriver i dag i ett svar på en replik, från Stefan Hanna, partiledaren,  på en UNT-ledare: "Kanske kan även Uppsalas nya parti överraska. Det är bara svårt att se hur."

Inte heller jag utesluter att partiet kan samla en del röster, men det torde i så fall inte bero på partiet utan på att ett antal väljare är extremt okritiska.

Inga kommentarer: