söndag 11 oktober 2020

Ratta bättre

 

Politiker! Varför styr ni inte?
 
NY
Politiker! Varför styr ni inte?Ni håller ju i ratten
Harald Nordlund
Förlag: Books on DemandUtgivningsdatum: 31.08.2020
Boken ger vägledning för politiskt förtroendevalda i strävan att renodla och tydliggöra politikerrollen. Boken är ett hjälpmedel för den enskilde politikern och ett studiematerial i politikerutbildning.
Harald Nordlund har femtio års erfarenhet av politiskt arbete, därav fjorton på heltid som kommunalråd och riksdagsledamot. Som fritidspolitiker har han innehaft ett stort antal nämnduppdrag.I partiorganisation har han haft ledande uppdrag i såväl ungdomsorganisation som i partiorganisation. Harald Nordlund är född i den norrbottniska byn Pålänge. Sedan mitten av1960- talet är han Uppsalabo.”

 Bok 93 kr exkl. frakt           e-bok 39 kr 

Beställs: bod.se 

Inga kommentarer: