torsdag 10 december 2015

Fortsatt militärt stöd, men fredsinsatser?

Jo, kanske är nedanstående viktiga insatser. Dock handlar fortfarande publiciteten om våra insatser om enbart militära satsningar. På vilket sätt bidrar vi till avskaffande av våldet?

Fortsatt svenskt deltagande i insatserna i Irak och Afghanistan

Ett enigt sammansatt utrikes- och försvarsutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige även under 2016 ska delta i den militära utbildningsinsats som pågår i norra Irak. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att Sverige fortsatt deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan.
I juni 2015 fattade riksdagen beslut om att Sverige på irakisk inbjudan skulle delta i den militära utbildningsinsats som den internationella koalitionen mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) nu genomför i norra Irak.

Det irakiska försvarets förmåga att stå emot Isil ska stärkas

Den svenska styrkan består av 35 personer som har som uppgift att vara rådgivare till och utbilda irakiska försvarsstyrkor i norra Irak. Syftet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Isils framryckning. Om det behövs kan styrkan utökas med ytterligare 85 personer för förstärknings- och evakueringsinsatser.
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet fördömer återigen Isils omfattande och systematiska övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Ett enigt utskott vill att riksdagen säger ja till en förlängning av den svenska militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Utskottet förslår att riksdagen godkänner att regeringen ställer en väpnad styrka på högst 120 personer till förfogande till den 31 december 2016.

Reservationer mot olika delar av förslaget

Utskottet är enigt om förslaget som handlar om att delta i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Dock har Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna invändningar och reserverar sig mot olika andra delar av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets förslag.

Förlängning av svenska insatsen i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår också att riksdagen godkänner att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 50 personer till förfogande till den 31 december 2016 för fortsatt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan. Det ska dessutom finnas möjlighet att tillfälligt sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om 200 personer.

Reservationer mot förslaget

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om förlängning av Sveriges deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. Sverigedemokraterna menar att den bortre gränsen för Sveriges engagemang i Afghanistan nu är passerad. Vänsterpartiet vill att Sveriges engagemang ska ske genom bistånd och politiska insatser.

Kontaktpersoner för media

Planerad dag för debatt och beslut

Skicka en kommentar