torsdag 10 december 2015

Från Uppsala kommun 9 december
Detta är väl något positivt. Publiciteten kring skolan är annars väldigt negativ

Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Beslut om skolplatser för barn i lägre åldrar

Uppsala kommun - 2015-12-09 16:11 CET
Ledningen för den kommunala grundskolan har idag, den 9 december, fattat beslut som syftar till att skapa elevplatser för barn i de yngre åldrarna till höstterminen 2016. Beslutet möjliggör att yngre barn får gå i en skola nära sitt hem.
Det är framförallt i innerstaden det finns för få skolplatser. Eftersom skollagens närhetsprincip säger att alla som önskar det har rätt till en skola nära hemmet har kommunen sett över hur den kommunala grundskolan ska tillgodose detta. Förslaget som presenterades för ett par veckor har justeras inför beslutet.
-Vi har lyssnat till den oro som framförts. I de fall vi har kunnat nå målet med att skapa platser för yngre barn, samtidigt som vi har kunnat finna lösningar som skapar mindre oro, så har vi gjort det, säger Lars Romanus, chef kommunal grundskola.
Det är större elevkullar och den ökade inflyttningen till Uppsala som har lett till ett snabbt ökat behov av elevplatser.
Beslutet:
Kvarngärdesskolan
Kvarngärdesskolan inklusive BLIC hålls samman och skolan får tillgång till utökad lokalyta på Gränbyskolan. Det innebär att platser för yngre barn blir tillgängliga inom Kvarngärdesskolan HT 2016. Kvarngärdesskolan inklusive BLIC kommer ledas av samma rektor.
Almtunaskolan
HT-16 maximeras åk 6 till 2 klasser. Från och med läsåret 17/18 blir Almtunaskolan en F-5 skola. Beslutet innebär att Almtunaskolan kan ta emot yngre elever.
Årstaskolan och Lindbacken
Årstaskolan årskurs 6-9 evakueras till skollokaler på Palmbladsgatan HT 2016.
Lindbacken blir en egen skolenhet som inledningsvis finns på Årstaskolan. Den nya skolenheten kommer att finnas som ett alternativ för de som ska välja förskoleklass i skolvalet 2016. Vårdnadshavare till elever som ska börja åk 1 kan själva aktivt göra ett byte till den nya skolenheten. När Lindbackens grundskola är klar flyttar hela enheten med elever och lärare till den nya skolan.
Polacksbacken
Polacksbackens grundskola öppnar HT 2016 i det som tidigare var förskolans lokaler. Den nya skolenheten kommer att finnas som ett alternativ för de som ska välja förskoleklass i skolvalet 2016. Vårdnadshavare till elever som ska börja åk 1 kan själva aktivt göra ett byte till den nya skolenheten.
Tiundaskolan, Sverkerskolan och Eriksskolan
Tiundaskolan blir en 4-9 skola, Sverkerskolan och Eriksskolan blir F-3 skolor HT 2016
Skicka en kommentar