tisdag 8 december 2015

Pengar till, bland andra, hovet

Frågan om monarki eller republik har inte med kostnaderna att göra. Republik torde inte vara nämnvärt billigare. Men att vi 2015 har ett system där statschefen ärver ämbetet är knappast rimligt. Estelle har inte rätt att själv besluta om sin framtid.


"Pengar till hovet, riksdagen och regeringen (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag i budgetpropositionen om cirka 12,7 miljarder kronor i anslag till utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2016. Där ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, Regeringskansliet, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och presstödet.
Riksdagen beslutade vidare om ett par ändringar när det gäller presstödet. Det särskilda extrastödet för storstadstidningar ska avskaffas och stödtrappan för hög-, medel- och lågfrekventa dagstidningar ska förändras. I budgetpropositionen finns även ett antal lagförslag. Bland annat sa riksdagen ja till riksdagsstyrelsens förslag om en ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen punkterna 2, 4-7, 9-20. Delvis bifall till propositionen punkterna 1, 3 och 8. Avslag på samtliga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna."
Skicka en kommentar