onsdag 9 december 2015

Selimovic om Polen och klimatmötet

Viktig markering. Polens konstrande måste tydliggöras. Inte acceptabelt av ett EU-land

"Selimovic (L): Polen nya regering måste respektera EU:s klimatöverenskommelse

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet
Redan kort efter öppnandet av klimatmötet i Paris meddelade det franska ordförandeskapet att man tvingas ändra arbetsgrupperna och deras arbetsmetoder. Anledningarna är flera, men för EU:s del verkar det vara Polens nya regering som sätter käppar i hjulet. Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L) är bekymrad:
- Att så snabbt tvingas ändra arbetsmetod  kan vara illavarslande, i varje fall om det innebär att slutresultatet försämras. Det är avgörande att målsättningen med bindande avtal om max 2 graders temperaturhöjning inte ändras, även om arbetsformerna gör det, säger Selimovic.
- Alla länder måste ta sitt ansvar. Det gäller även Polen vars nya regering har ifrågasatt EU:s klimatambitioner. Om man ser till landets kolberoende, över 50% av Polens energimix består av kol, så är detta inte förvånande. Men även de måste respektera de övriga 27 medlemsstaternas överenskommelse och inte tillåtas bromsa förhandlingarna, avslutar Selimovic"
Skicka en kommentar