måndag 16 april 2018

Läste du samma som jag, 16 april?

I en debattartikel läser jag, bland annat: "Vi kan inte acceptera att man norr om Uppsala bara kan genomföra trombektomibehandling när schemalagd personal är på plats." Jag är inte säker på att det menas vad här står. Bara kan genomföra? Kanske menas, vad vet jag: ...kan genomföra trombektomibehandling bara när personal är på plats. Nja, då skulle det väl stå så.
Artikelns budskap är mycket viktigt ochproblemet helt visst ett politiskt problem.

"Svårt hitta pengar till nya bostäder", lyder en rubrik. Kommunen saknar pengar till nya LSS-bostäder, sägs här. Men handlar det om att hitta pengar? Pengarna finns ju. I mängder. Det handlar väl om att man hittills har tyckt att alla andra insatser är viktigare.
"Men omsorgsnämnden, som har ansvaret för utbyggnaden, har i dag bara pengar för för en gruppbostad med sex platser." Man har bara pengar. Kanske menas: Man har pengar för bara en gruppbostad med sex platser.

Om bristen på pengar (egentligen oviljan att omprioritera): "Det finns bara ett sätt att lösa det (här saknas ordet "på") och det är att vi får mer pengar av kommunfullmäktige." Men vänta nu. Den som uttalar sig är väl en del av fullmäktige och representerar majoriteten. Som om fullmäktige är något, som sitter på pengar och man hoppas på dess välvilja. Säg som det är, nämligen att det är osäkert huruvida nya LSS-boenden kommer att prioriteras.

Läser också om vad vi vant oss vid numera. SD sköter inte sina åtaganden gentemot medborgarna. Men vi tycks inte vara beredda att avkräva partiet ansvar. Ofattbart. Andra partier förefaller relativt ointresserade av att avslöja detta parti. Dessutom måste övriga partier ha åsikter om eventuella skevheter i välfärdspolitiken. För var sjätte person räcker det med att höra att en del pensionärer har flera tusenlappar mindre att röra sig med än vad till vårt land nyanlända har. Sant eller falskt. Dock "nyheter", som fastnar.

Militära lösningar finns inte, i fråga om militära konflikter. Den ende politiker jag hört göra den markeringen i Syrienkonflikten är Jeremy Corbin i Storbritannien. Ja, även Margot Wallström.
Våra partiledare är mer eller mindre ointresserade av fredsinsatser. Här gäller våld som konfliktlösningsmetod.
Skicka en kommentar