torsdag 12 april 2018

Uppsala kommun ska intensifiera ansträngningarna

 

Jojo. Intensifiera ansträngningarna.

Men hur? Uppsalaborna tycker att det redan
gått för långt

Uppsala kommun

 

Uttalande med anledning av explosionerna i Uppsala

Uppsala kommun - 2018-04-11 14:54 CEST
På sammanträdet 11 april enades kommunstyrelsen i Uppsala kommun om ett gemensamt uttalande.
Uppsala kommuns kommunstyrelse står enade bakom ställningstagandet att denna typ av dåd är helt oacceptabla. Alla Uppsalaborna ska kunna känna sig trygga i vår kommun och vi kommer tillsammans med alla goda krafter i samhället agera för att motverka våld och kriminalitet. Kommunstyrelsen står samfällt bakom polisens arbete och hoppas att alla Uppsalabor som har gjort iakttagelser i samband med dåden hjälper polisen i brottsutredningarna. Vi kommer intensifiera de gemensamma ansträngningarna för att alla i Uppsala ska ha ett tryggt liv och känna sig trygga i Uppsala.

För mer information

Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-posterik.boman@uppsala.se
Dela på sociala medier

Inga kommentarer: