fredag 13 april 2018

Nu går politiken in i klassrummen


Nu ska riksda´n lägga sig i de praktiska frågorna i klassrummen. Jag tar mig för pannan.
Problemet heter inte mobiltelefoner. Problemet är bristen på färdigheter i emotik. Emotik som skolämne är en fråga, som politiker bör lägga sig i, men det bryr man sig inte om. 
Det är bekymmersamt att politiker inte förstår vad som är politik

Förbud är inte lösningen


DEBATT Ett generellt mobilförbud skapar inte studiero, skriver två miljöpartister.

16:00 | 2018-04-12
Socialdemokraterna lägger förslag om att införa ett nationellt mobiltelefonförbud i skolan. Ordning, lugn och ro är grundläggande för en god inlärningen på lektionerna, det är vi alla helt överens om. Men det är uppenbart att Socialdemokraterna nu går i samma fälla som Liberalerna och föreslår ett mobilförbud. Ett generellt mobilförbud skapar inte studiero och det stärker inte det pedagogiska ledarskapet.
Mobiltelefoner är en realitet och ett hjälpmedel som vi använder på en mängd sätt och som vi alla måste lära oss hantera för att undvika negativa konsekvenser som distraktion och ökad stress. Genom förbud mot mobiler i skolan förenklar vi problemet och barn och unga missar chansen att lära sig att hantera mobilen i alla situationer på ett bra sätt. När elever använder mobiltelefoner på ett störande sätt för sig själv eller andra visar det att eleven behöver ett tydligare pedagogiskt ledarskap i form av vuxna som sätter gränser och ger stöd i hur mobiltelefonen ska användas. Detta är redan i dag en av skolans uppgifter som är precis lika viktig som alla andra uppgifter och mål som finns för skolan. Att införa en nationell lagstiftning där politiker kommer med pekpinnar och förbud är att underkänna lärarna och rektorerna som har expertisen att avgöra hur arbetet i skolan ska genomföras, bestämma hur och i vilka situationer som mobiltelefoner kan användas eller läggas åt sidan och se till att skolan har den ordning som god inlärning kräver. Mobiltelefoner kan ofta vara ett bra redskap i vardagen, inte minst för barn med särskilda behov, och det ska vi lära oss utnyttja. Vi ska inte förenkla utmaningen genom politiska slag i luften.
Så, för att vända utveckling i skolan och hitta lösning på de utmaningar som finns ska vi se till att det finns förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap. Vi ska ha tillit till professionen och följa upp arbetet genom med tydligt uppsatta mål för elever, lärare och rektorer. En positiv utveckling skapar vi genom förtroende för pedagogiken, inte genom förbud och pekpinnar.
Rickard Malmström, kommunalråd (MP)
Linda Eskilsson, förste vice ordförande i utbildningsnämnden (MP


Skicka en kommentar