fredag 13 april 2018

Medborgarna vet inte att Mälardalsrådet finns

Nu kräver jag information om arbetet i Mälardalsrådet. Den form av samarbete, som Mälardalsrådet representerar ska uppmuntras och utvecklas. Lägg allt ansvar för välfärdsfrågorna på kommunerna. Dock krävs utvecklade former för samarbete mellan kommunerna. Mälardalsrådet är en form för sådant.
Emellertid finns ett demokratiproblem. Medborgarna är ovetande om rådets existens, åtminstone medborgarna i Uppsala län. Så får det inte vara. Regionen och länets åtta kommuner är medlemmar i Mälardalsrådet. Nu måste dessa se till att vi medborgare informeras; inte bara en gång utan kontinuerligt

Inga kommentarer: