söndag 1 april 2018

Vi måste se upp

Nu måste vi börja se upp. Valrörelsen är igång, om än trevande. Vadå, se upp? Jo, bakom det som skrivs i sociala medier finns, inte sällan, syften som är andra än vad texten vid hastigt påseende förmedlar. Det är dock inte självklart att alla politiker sett konsekvenserna. Med andra ord: visst kan syftet vara gott, men man ser inte att ens förslag skulleleda utvecklingen i oönskad riktning.
Ett exempel är de allt mer frekventa förslagen om mer av centraliserad styrning. Lägg allt på staten och lägg ner regioner och kommuner tycks vara idéer i tiden. Tron att utvecklingen blir mer jämlik är bedräglig.
Vi har i dag brister i vår demokrati. Konsekvenserna av mer centraliserad makt skulle bli närmast ödesdigra. Lägg i stället mer av beslut närmare medborgarna.

Inga kommentarer: