onsdag 22 januari 2014

Ansvaret åvilar den jag har avtal med

Förmedling och upphandling innehåller ett ouppmärksammat problem. SJ köper tjänster av f.d. Banverket. När jag som resenär klagar hos SJ över, till exempel, tågförsening hänvisar man till f.d. Banverket. Jag har dock inte med Banverket att göra. Det är med SJ jag gjort affär varför ansvaret ligger hos SJ i relationen till mig. Jag har prenumererat på tidning hos Tidningskungen. När jag vill tala om sen leverans hänvisas jag till förlaget. Jag har dock ingen överenskommelse med detta. Att samma företag gör utskick, som inte uppfyller vad de lovar, är en annan fråga. Om jag är missnöjd med anhörigs omhändertagande inom äldreomsorgen vid verksamhet, som drivs av privat företag med avtal med kommunen, är det till kommunen jag ska rikta mitt missnöje. Det är inte acceptabelt att kommunen hänvisar till företaget i fråga

Inga kommentarer: