torsdag 9 januari 2014

Tydlighet i naturvårdspolitiken

Det finns i även naturvårdspolitiken från socialliberalt håll en tydlighet, som kan illustreras med dom här meningarna: "Naturvård handlar om, bland annat, att skydda och bevara naturvärden och mångfalden i naturen åt framtida generationer. Natur- och kulturlandskapet har dessutom stor vikt för rekreation och friluftsliv. Särskilt viktigt är att bevara den tätortsnära naturen. Det kan ibland vara fråga om svåra avgöranden mellan naturvårdsintressen och det stora behov som finns för nya bostäder i regionen. Vår uppfattning är att det går att göra lämpliga avvägningar som gör det möjligt att bevara viktiga grönområden. Modern forskning visar att parker och grönområden är utomordentligt viktiga för människans välbefinnande." Nu väntar jag på att få se vilka politiker, som kliver fram och står för formuleringarna.

Inga kommentarer: