måndag 27 januari 2014

Solceller gillar kyla

"Det har konstaterats att solcellerna gillar kyla, d.v.s. solen ger mer energi under mars månad än under juli/augusti." Detta är inte något påhitt av mig själv utan ett konstaterande av en representant för STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan Universiteten, näringslivet och samhället. Kanske kan man snart avliva även andra myter, såsom att det är långa perioder på året då vi inte har någon blåst, varför vindkraft aldrig kan bli en betydelsefull energikälla. Få talar om vågkraften. Här finns säkert en stor potential. En forskare i Uppsala sa en gång att om han kom till USA eller Japan skulle han mötas med öppna famnen och man skulle fråga hur mycket pengar han behöver för den fortsatta utvecklingen av vågkraften. Nog ser det ut, för en måttligt kunnig, som om det borde gå att skapa en mix, som gör all fossilanvändning onödig. Men då måste ju viljan finnas

Inga kommentarer: