tisdag 17 november 2020

Hastighetsbegränsning på låtsas

 Uppsala kommun har infört nya hastighetsgränser. De flesta 50-sträckorna har ändrats till 40-sträckor.

I kommunen är man helt medveten om att beslutet inte påverkar de verkliga hastigheterna märkbart, enär man inte klarat ut med Polisen hur efterlevnaden ska garanteras. Man låtsas som om beslutet förändrar verkligheten. Man vet att Polisen inte har resurser, som möjliggör hastighetskontroller.

För att försöka åstadkomma viss förändring anlägger kommunen , så kallade, farthinder. Härigenom säger man till oss medborgare att man vet att vi inte bryr oss, eftersom överträdelse inte beivras.

Inför alla beslut på alla nivåer måste gälla att man klarar ut hur besluten ska få genomslag. Exemplen på brister härvidlag är otaliga. Illa är att staten inte klarar att tillämpa viktiga delar av sin egen lagstiftning, illa är att Uppsala kommun inte klarar att tillse att besluten om hastighetsbegränsningar efterlevs. Jo, detta är en polisiär fråga, men man kunde enkelt få besked av Polisen att den inte kommer att ägna sig åt hastighetsövervakning.

Beslut, som man, på förhand, vet inte kan genomföras ska inte fattas. Dock är jag positiv till de teoretiska ändringarna om de vore även reella.

Inga kommentarer: