tisdag 17 november 2020

Språkpolisen hinner inte med

 Egentligenskulle i rubriken stå: "...hinner inte mä", om man ska följa trenden.

"Både...men också" ersätter allt oftare "Både...och". Nu har det gått så långt med vårt språk att Språkpolisen inte hinner med.

För övrigt har nya ä- och ö-ljuden förstört språket. Språkpolisen talar om en förlorad generation 

Inga kommentarer: