måndag 24 maj 2021

Farthinder i stället för poliser

 Varför skapar man bulor i påkostade gator? Jo, för att vi ska då och då bromsa inoch på så vis hålla oss i närheten av de hastighetsbegränsningar, som gäller.

Det här innebär att man ersatt poliser med farthinder i gatorna. Vi bilister vet nu att vad som begränsar vår hastighet när vi kör bil på stadens gator är graden av obehag vid färd över farthinder.

Inga kommentarer: