måndag 24 maj 2021

Inte fel att ställa krav vid biståndsgivning

 Det känns konstigt. Känns konstigt att instämma i en KD-ståndpunkt. Men visst är det rimligt att ställa krav i samband med utdelandet av bistånd. Svensk biståndspolitik borde ses som ett föredöme. Bistånd går till de enskilda människorna, brukar hävdas. Dock inte så enkelt. Stöd till länder, som inte uppfyller våra krav på vad som är demokrati, ska inte utgå. Frågorna i sammanhanget är dock ofta svåra, varför det måste varnas för förenklingar. Gör inte biståndsfrågan till ett enkelt val mellan att ställa krav och vara kravlös.

Skilj på vad som är direkt stöd till utsatta människor och vad som är stöd till länder

Inga kommentarer: