torsdag 27 maj 2021

KD-L-SD skulle sätta sjukvården i en katastrofsituation

 Om KD fick beatämma skulle svensk sjukvård utsättas för en katastrof. Partiet vill att en gigantisk omorganisation genomförs i syfte att överföra all daglig drift av sjukvården till staten. Styrningen för att åstadkomma, till exempel, jämlik sjukvård över landet har staten i dag. Liknande tankar finns hos tilltänkta samarbetsparterna L och SD (M tycks vara tveksamt). Hur tänker man?

Jo, jag vet. Motfrågan blir: vad tycker du ska göras för att råda bot på de brister, som finns. Svaret måste bli: staten måste klara ut hur den ska kunna börja ta sitt styrande ansvar

Inga kommentarer: