fredag 25 maj 2018

Men Äldrenämnden har ju ansvaret

"Äldreombudsmannens uppdrag är fortfarande att informera och ge stöd och råd till äldre, deras anhöriga och närstående i frågor som rör det som är kommunens ansvar och om det som ligger utanför kommunens ansvar. I rollen ingår nu också att delta i kommunens utvecklingsarbete inom äldreområdet, exempelvis i arbetet för en äldrevänlig stad och landsbygd."


Men, vad harjag inte förstått? Det här ansvaret åvilar ju Äldrenämnden, i praktiken Äldreförvaltningen. Om jag kontaktar den förvaltningen kan jag då bli hänvisad till Äldreombudsmannen?
Jag påstår att inrättandet av ombudsmän och råd av olika slag försämrar demokratin. Nämnder och styrelser har ansvar inför fullmäktige och inför oss medborgare. Till sin hjälp har nämnder och styrelser förvaltningar. Renodla detta ansvar, i stället för att skapa osäkerhet om vart man ska vända sig och om var ansvaret ligger

Inga kommentarer: