lördag 2 december 2017

DAGENS REFLEKTION 2 december: Politiska beslut om endast militära åtgärder

Vilka våldsförebyggande åtgärder vidtas i dag? Vilka politiska beslut fattas när svåra konflikter uppstår? Jo, när konflikter blir svåra beslutar man om militära insatser. I stället för att ens pröva användning av civila resurser tillgrips vapen, som dödar stort antal människor.
Varför är det så här? Ja, när åtgärder krävs finns inte de civila resurserna. Länder, inklusive Sverige, satsar enorma belopp på vapen, men bryr sig inte om att söka andra vägar.

Många länder tycks anse att det räcker med FN. Hur man nu kan tycka så. FN får anses misslyckas med sin fredsskapande uppgift. Visst görs stora insatser, men mycket mer måste åstadkommas. Nu måste alternativ skapas.

En väg är att flera länder enas om att, till exempel, inrätta fredsdepartement. Vilken effekt torde bara inrättandet innebära. Länderna kunde bilda Fredsdepartementgruppen. 
"Det torde idag stå klart att utseendet av särskilda miljöministrar i bland annat Sverige under 1980-talet haft en avgörande betydelse för det intensifierade arbetet med miljö- och klimatfrågor. En välbehövlig och tydlig ansvarsfördelning har därmed åstadkommits." Skepsisen var stor inför inrättandet. I dag ser alla som hänger med lite grand att miljöministrar spelar en viktig roll i det internationella miljö- och klimatsamarbetet. 

I de politiska partierna i Sverige finns nästan inga i partiernas ledningar, som ägnar sig åt fredsskapande politik. Nästan alla deltar i tävlingen om att satsa mest resurser på vapenanskaffning. 
Jag är säker på att en majoritet av svenskarna innerst inne tycker att satsningar på civil konflikthantering måste ersätta vapenanskaffningarna. Men, varför reagerar vi inte.
Vi måste skapa en folkrörelse. I kommande valrörelse måste vi göra tydligt vilka kandidater, som deltar i tävlingen Mer vapen. Göra tydligt vilka kandidater, som i riksda´n envist kommer att kräva inrättande av fredsministerium. Hur gör vi nu? Kontakta helt enkelt kandidaterna i kommande val och kräv svar. Jag kommer att göra det


Skicka en kommentar