söndag 3 december 2017

Varför Livskunskap?

Läs senaste numret av vårt nätverksmagasin
"Livskunskap och värdegrund"!

I senaste numret (3/2017) av nätverksmagasinet Livskunskap och värdegrund kan du bland annat ta del av två seminarieinbjudningar. Dels till en författarkväll den 25 oktober kl 18-20 på ABF Stockholm då boken "Emotik. Emotionell utveckling i skolan, och dels till ett halvdagsseminarium den 9 november "Hemmasittare-de elever som utvecklar skolan mest. Hur? Andra artiklar handlar om empati och medkänsla, om självförtroende och förtroende för andra. Vi ställer också frågan om Sverige tappat ledningen i det mobbningsförebyggande arbetet.
Du kan också ta del av seminarieinbjudningarna under fliken "Detta gör vi/På gång"
Om du är medlem i föreningen Forum Livskunskap får du fyra nummer av nätverksmagasinet direkt till din mailbox (sätt in 200kr på föreningens bankgiro 509-8298. Ange namn, e-post och tfn eller maila uppgifterna separat). 

Länk till Livskunskap och värdegrund nr 3, 2017:
http://forumlivskunskap.se/pdf/Nätverksmagasin nr 3-2017.pdf
Tidigare nummer av nätverksmagasinet "Livskunskap och Värdegrund:
 http://forumlivskunskap.se/pdf/Livskunskap och värdegrund nr 2 juni 2017.pdf
 http://forumlivskunskap.se/pdf/Livskunskap och Värdegrund nr 1 mars 2017.pdf
 http://forumlivskunskap.se/pdf/Nätverksmagasin 3 december 2016_2.pdf
 http://forumlivskunskap.se/pdf/Nätverksmagasin nr 2 sept 2016_6.pdf
 http://forumlivskunskap.se/pdf/Nätverksmagasin juni 2016_6.pdf
 

Varför livskunskap?

På mindre än ett sekel har människors levnadsförhållanden ändrats radikalt. Vårt ökade välstånd, globaliseringen, den fria tillgången till kunskap och kontakter världen över via Internet har skapat oanade möjligheter för många fler att själva välja livsstil, utbildning, yrke, bostadsort och framtid. Via medierna får vi också in våld, terrorism och krig i våra vardagsrum. Allt detta bidrar till en alltmer komplex bild av den värld vi lever i.
För att må bra behöver vi kunskaper och kompetenser för att förstå och hantera det som sker omkring oss. De ämneskunskaper skolan ger är en viktig förutsättning för att att förstå och hantera det som händer i livet men det räcker inte. Vi behöver också en mer övergripande kompetens för att hantera våra liv – en livskompetens.
Föreningen Forum Livskunskap vill vara en pådrivande kraft för att såväl unga som äldre ska få en gedigen livskompetens som en grund för ett bra liv och ett fredligare och mer empatiskt samhälle
Skicka en kommentar