måndag 4 december 2017

DAGENS REFLEKTION 4 december: Samhället försvårar att begå i.st.f. att beivra brott

Varför kan vi inte få väggupp här i Gottsunda. Det körs alldeles för fort. En boende gör i dagens UNT uttryck för den här uppfattningen.
Det är ju faktiskt så man resonerar i även kommunen. Ni bilförare bryter mot lagen, så vi ser till att försvåra att begå brott. Straff? Nej, det kan kommunen inte utfärda. Exemplen är många.
Vad är det man säger med att anlägga bulor i gatorna? Jo: många av er begår brott, men eftersom samhället har lagar som inte tillämpas bygger vi in hinder. Först satsar vi pengar på att göra gatorna finare. men sedan bygger vi in hinder.
Vad sägs med detta? Att bryta mot lag är inte ett brott.
Lagar tillkommer nästan varje dag, men hur tillämpas dessa? Staten misslyckas med att få en efterlevnad av trafiklagstiftningen, staten misslyckas med sjukvårdslagstiftningen. Staten misslyckas med att få genomslag för skollagstiftningen. Kommunerna anställer vakter p.g.a. att staten misslyckas med att tillämpa sina lagar om narkotika, allmänna ordningen, stölder, m.m.

Att anlägga bulor i gator, att avstå från Polisens och Brandkårens sida från att göra utryckningar, att anställa kommunala vakter som ersättare för poliser är att säga till oss medborgare: Vi bryr oss inte om att ni begår brott. I stället gör vi vissa insatser för att försvåra att begå brott. Lyckas ni ändå begå brott så OK
Så här kan vi inte ha det.

Skicka en kommentar