tisdag 5 december 2017

DAGENS REFLEKTION 5 december: Ingen mer lag, men mer kunskap till politiker


Nu är Alliansen ute och cyklar. Lagstiftning om att samma krav ska gälla för externa utförare inom socialtjänsten som för egenregi inom socialtjänsten. Kommunerna har ansvaret. Då är det upptill kommunerna att både upphandla och att utöva tillsyn och utkräva ansvar, oberoende av vem som utför. Jag blir bekymrad när jag läser om sådant hät feltänk.
Till detta kommer att nya lagar torde inte förändra verkligheten ett dugg. Staten misslyckas i dag med att få efterlevnad av många av sina lagar. Ett exempel är skollagen. Många andra exempel finns.
Ge kommunerna hela ansvaret för skolan och landstingen för primärvården. Avskaffa nuvarande friskolesystem, inte friskolorna, och nuvarande fria etablering av vårdcentraler, inte externa utförare inom primärvården.logotyp: Sveriges riksdag
5 december 2017

Aktuellt

Socialutskottet vill ha samma krav på offentlig socialtjänst som på privat

Socialutskottet vill att samma krav på tillstånd som gäller för privata utförare inom socialtjänsten ska gälla även för offentlig verksamhet. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. S, MP och V reserverar sig.
Riksdagen beslutade i början av mars 2017 om en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att samma krav på tillstånd som gäller för privatpersoner och privata företag som bedriver verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet. Riksdagen vill ha en så kallad generell tillståndsplikt för socialtjänstverksamheten, alltså samma krav på tillstånd oavsett om verksamheten är privat eller offentlig.
Regeringen anser inte att det behövs samma krav på tillstånd. En anledning är att kommunerna enligt lag måste tillhandahålla socialtjänst till invånarna. Dessutom har kommunerna ansvar också för privat socialtjänstverksamhet och kravet på tillstånd för privata utförare kompletterar den kontroll som kommunerna redan utför. Bland annat därför anser regeringen att frågan om generell tillståndsplikt för socialtjänstverksamhet inte behöver utredas mer och att riksdagens tillkännagivande har behandlats klart.

Viktigt med samma kvalitet oavsett vem som utför en tjänst

Socialutskottet håller inte med regeringen. Det är enligt utskottet viktigt att personer som väljer en kommunal verksamhet får samma kvalitet som den som väljer en privat utförare. Att ställa samma krav på offentliga och privata verksamheter innebär att det ställs samma grundläggande krav vad gäller lokaler, medarbetare och kvalitetssystem oavsett vem det är som utför tjänsten.
Utskottet anser att ärendet inte har behandlats klart av regeringen. Regeringen bör därför så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för privata utförare inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet.
Socialutskottets tillkännagivande bygger på förslag i motioner från Moderaterna och Kristdemokraterna.
Utskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade regeringens förslag till budget för utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och socialomsorg för 2018 samt motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att cirka 77,7 miljarder kronor går till detta område 2018. Utskottet förslår också att riksdagen säger nej till de andra motionerna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om tillkännagivande i en reservation. Partierna håller med regeringen om att frågan om generell tillståndsplikt för socialtjänstverksamhet inte behöver utredas mer och att riksdagens tillkännagivande har behandlats klart
Skicka en kommentar