fredag 29 december 2017

Trump har inte förstått

Ur DN: "Det kan bli ett av de kallaste nyåren som registrerats hittills i New York. Det fick president Donald Trump att på nytt håna forskningen om klimatförändringarna. ”Kanske skulle vi behöva lite gammal god global uppvärmning” skriver han på Twitter""

Presidenten i USA har inte förstått att vädret varierar från vecka till vecka. Vi kan få mycket kalla dagar, ja kallare än på länge och omvänt. Klimatet är däremot det som handlar om vädret under lång tid.
Även klimatet varierar. Det är naturligt. Dock är forskare eniga om vi har förändringar i klimatet som beror på mänsklig aktivitet. Är det då inte bara skönt för New Yorkborna att få lite varmare. Kanske det, men problemet är att vi får konsekvenser såsom kraftigare stormar, översvämningar, heta perioder, som medför att människor i vissa delar av världen måste fly, minskad biologisk mångfald, som rubbar ekosystemet, m.m.
Det här är numera bekant för de flesta, men inte för Donald Trump och hans anhängare. Kanske kommer han att förstå, så småningom, när USA står ensamt med sina kolbrytningar. Och då är USA förbisprungna av många, många länder.
Till amerikanarna: ni har själva valt en okunnig och vetenskapsfientlig president
Skicka en kommentar