torsdag 7 januari 2021

Insändare i dag

 

Färdtjänsten – en ovärderlig resurs

Nya problem inom färdtjänsten har den senaste tiden offentliggjorts. Problemen handlar om företag som sägs ha fuskat med taxametrar och som, vars förare, visat bristande kompetens i sina jobb.

UPPSALA 7 JANUARI 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Färdtjänsten är en jämlikhetsfråga. Genom färdtjänsten ges personer som inte klarar att förflytta sig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationer, en frihet, som utan färdtjänsten inte skulle vara dem förunnad.

För att färdtjänsten ska upplevas som den frihetsskapande resurs den är tänkt att vara, måste den emellertid fungera väl. Färdtjänstkunder ska inte behöva fungera som vägvisare och ska kunna känna sig säkra på att färdtjänstutföraren är en seriös utförare. Vi tror inte att missförhållandena inom Uppsala kommuns färdtjänst är omfattande, utan snarare är undantag. Dock anser vi att varje brist måste undanröjas. Färdtjänstberoende förtjänar detta.

Vi riktar krav mot kommunen om att ingen färdtjänstkund någonsin kan behöva åka med utförare, som är i behov av kundens vägledning eller som inte följer en god företagsetik. Vi förväntar oss att kommunen vid sin avtalsteckning med färdtjänstutförare uppfyller dessa krav, har en uppföljning, som förhindrar avsteg och utkräver ansvar. 

Harald Nordlund, för styrelsen SPF Luthagen

Inga kommentarer: