tisdag 12 januari 2021

Om Sverige och NATO 2

 Ur Natoutredningen Sverige, NATO och Säkerheten:

"Nato är en militär allians som från början och fortfarande bygger på avskräckning med kärnvapen, så länge dessa vapen inte är helt avskaffade. Natos strategiska doktrin utesluter inte ensförstaslagskapacitet: det vill säga att man med kärnvapen skulle kunna anfalla ett annat kärnvapenland utan att själv vara angripet. Det har påpekats att Sverige, liksom Norge och Danmark, vidett medlemskap skulle kunna avtala om att kärnvapen inte ska stationeras på vårt territorium. Detta är antagligen möjligt, men kan kan komma att överträdas i skarpt läge. Något uttryckligt undantag för kärnvapenstationering har dock inte krävts i det värdlandsavtal som preliminärt tecknats mellan Nato och Sverige."

Inga kommentarer: