onsdag 13 januari 2021

Om Sverige och Nato 3. Medansvar för kärnvapen

 "Som NATOmedlem förväntas Sverige även bli medlem i (borde lyda: ...bli medlem i även, ...min anm.) NatoNuclear Planning Group, och får då fullt medansvar för den massförstörelse som användning av dessa vapen skulle innebära. dessutom kommer ett medlemskap att påverka våra möjligheter att verka för nedrustning."

Inga kommentarer: