måndag 11 januari 2021

Om Sverige och NATO 1

 Ur NATO-utredningen Sverige, NATO och säkerheten:

"Ett inträde (i NATO) mitt tillägg) skulle, mot bakgrund av Sveriges långa historia av militär alliansfrihet, ses som ett dramatiskt överrgivande av den traditionella rollen som främjare av avspänning och nedrustning. Det skulle innebära ett aktivt inträde i en öst-västlig rivalitet som egentligen ingen vill ha och som ledande europeiska stater gör sitt bästa för att eliminera. Därtill kommer att ett medlemskap i NATO innebär ett åtagande att ta ansvar när ett Natoland blir angripet"

Inga kommentarer: