måndag 11 januari 2021

Ordföljdsbrotten toppar brottsstatistiken

 Snälla mediefolk, sluta med era förfärliga ä- och ö-ljud

I artikel om Uppsala auktionskammare i dag: "De flesta köpare har även deltagit i auktionerna virtuellt." Har de även deltagit? Menar nog: De flesta köpare har deltagit i auktionerna även virtuellt.

Typ, liksom, sjukt

Inga kommentarer: