torsdag 3 januari 2013

Ni är ju eniga om miljömålenDET FINNS I DAG politiker i framträdande positioner som lever i en tro att vi löst de flesta miljöproblemen. Det är därför en huvuduppgift för oss, som ägnar oss åt opinionsbildning, att se till att politiker ökar sina kunskaper.
En av de viktigaste socialliberala utmaningarna är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Idag har vi inte ekologisk hållbarhet.
Natur- och miljöfrågorna måste ständigt finnas högt på dagordningen.
En riksdagsledamot måste ha miljömålen framför ögonen oberoende av vilken fråga, som diskuteras. Det finns ju en, i stort sett, total enighet kring målen. Står Du inte fast vid Ditt partis uppbackning av de övergripande nationella miljömålen?, måste vara den givna frågan när andra intressen tillåts gå före.

Inga kommentarer: