tisdag 22 januari 2013

Knappast en dag utan inkonsekvenser

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, är det politiska organ, som "köper" sjukvård. HSS köper av ett annat landstingsorgan, Produktionsstyrelsen,  PS,(formellt, men i praktiken går HSS förbi PS och köper direkt av Akademiska sjukhuset, Primärvårdsförvaltningen och Folktandvården) och av privata företag. Allt finansieras med skattepengar.
Nu pågår förhandlingar mellan HSS och det privata företaget Uppsala Cancer Clinic, UC, om köp av vissa specialoperationer.  Samtidigt förhandlar man om att, om avtal träffas, UCC kan förlägga sin verksamhet till lokaler vid Akademiska sjukhuset.
Frågan om att upplåta lokaler vid Akademiska sjukhuset till ett privat företag är väl rimligen en fråga för sjukhusets styrelse, men det tycks vara HSS, som sköter även den frågan.
Knappast en dag utan inkonsekvenser i den politiska styrningen i landstinget

Inga kommentarer: