söndag 20 januari 2013

Media har lyckats

Media har lyckats. I en insändare tar en sjuksköterska upp problemet med planerad minskning av antalet anställda vid Akademiska sjukhuset. Argumenteringen känns äkta och relevant. Minskning av antalet anställda är ett hot mot både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Kritiken, som riktas mot sjukhuschefen är felriktad. Det handlar ju om politiska beslut. Varför riktas inte kritiken mot de politiska beslutsfattarna? En förklaring kan vara att media sällan gör det.
Är det fråga om okunskap? Det kan inte vara möjligt att journalister inte känner till att sjukvården är, eller ska vara, politiskt styrd. Varför skriver man då som man gör? Svårt att veta. Klart är dock att den snedvridning, som förekommer, bidrar till en sned debatt

Inga kommentarer: