fredag 11 januari 2013

mer resurser är inte aktuella

I två tidigare inlägg har jag kommenterat två frågor i en enkät från UNT till åtta landstingsråd.
Här fråga tre:
I vilket läge anser du det är motiverat att ge vården på Akademiska sjukhuset mer pengar. Frågans formulering kan diskuteras. Men med frågan menas i vilket läge budgeten för styrelsen för Akademiska sjukhuset bör utökas.

Nu, anser Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Inte nu och troligen inte sedan heller tycks övriga tycka.

Om man frågar mig svarar jag att besked om vad effektiviseringarna ska bestå av måste ges av politikerna nu. Peka på åtgärder som bort med flaskhalsar vid patientanmälan och betalning, fördela om resurser mellan läkare och övrig personal, se till att använda lokalerna dygnet runt...
Effektiviseringarna torde ge endast en del av vad som krävs för att få budgetbalans. Då måste politikerna fatta beslut beträffande kvaliteten (ska den sänkas på olika sätt), kvantiteten (ska man säga helt nej till vissa patienter) och budget (ska man höja skatten ytterligare och/eller omfördela resurser (ett första steg till exempel minska antalet landstingsråd från tio till två)


Inga kommentarer: