söndag 13 januari 2013

Inte nyliberala åsikter

Alla politiska partier är eniga om att rent vatten och frisk luft är viktiga för både människor och djur och hela vår omgivning.
Det som skiljer är däremot hur starkt de långsiktiga målen får påverka dagsaktuella frågor, vilken prioritering man gör.

Vår atmosfär har en lång historia. Efter att jorden kallnat tillräckligt för att oceaner skulle bildas, fotosyntes komma i gång så att syre frigjordes
och ozon kunde bildas och skydda från den ultravioletta strålningen kunde livet lämna det skyddande havet. Under ca 400 miljoner år har jorden omgivits av ungefär den atmosfär vi har i dag. En global ”omrörning” av luften får vi framförallt  genom att solens instrålning värmer luft som stiger och ersätts av kallare luft som kommer in.
Inom ett skikt upp till 100 km höjd finns 99,99 % av luftens molekyler, som fördelas genom luftens rörelser.

Mälardalsområdet påverkas i första hand av luftrörelser inom ett bälte mellan 30 och 60 graders nordlig bredd.
Ett exempel på den snabba spridningen av utsläpp fick vi 1986 när radioaktiva ämnen från det havererade kärnkraftverket Tjernobyl spreds över bland annat  Gävleborgs, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands och de nordvästra delarna av Uppsala län. Stora vulkanutbrott och t ex Kuwaitkrigets brinnande oljekällor håller föroreningar svävande i luften under lång tid, och sprider den över stora områden.

Genom luftens relativa lättrörlighet ger vi andra våra utsläpp, och får ta emot föroreningar från annat håll. Luftproblemen är globala varför det är viktigt med ett internationellt samarbete

Inga kommentarer: