lördag 19 januari 2013

Personal visar sitt missnöje

Personalen, eller åtminstone personal, vid Akademiska sjukhuset är rädd (inte rädda, enär "personal" inte finns i pluralis) för att patientsäkerheten är hotad på grund av planerade minskningar av antalet anställda. Resultatet av en namninsamling kommer att överlämnas till sjukhusledningen och, som det står i nyhetsartikeln, politikerna. Politikerna bör betyda Hälso- och sjukvårdstyrelsen och Produktionsstyrelsen. Budskapet till den förstnämnda bör väl vara att att man anser att Produktionsstyrelsen bryter avtal genom att inte leva upp till vad som avtalats och till den andra att den inte lever upp till avtal.
Personalens signaler måste tas på allvar. En försämrad patientsäkerhet är inte acceptabel. Tvärtom. Åtgärder krävs för att förbättra patientsäkerheten.
Och, åter visas att systemet med beställa - utföra måste skrotas. Det skulle kunna fungera, men gör det inte.

Inga kommentarer: