söndag 27 januari 2013

Uppsnappat

Eftersom jag vet att några politiskt intresserade läser min blogg tar jag mig friheten att vidarebefordra politiska nyheter, som jag uppsnappat. Här är en så´n


Riksdagsledamöter har rapporterat i Europarådets parlamentariska församling om Kosovo, Georgien och mediefrihet
Europarådets parlamentariska församling har vid sin session i Strasbourg antagit resolutioner och rekommendationer baserade på tre riksdagsledamöters rapporter om den demokratiska utvecklingen i Kosovo, de humanitära behoven i Georgien och mediefriheten i Europa. Ledamöterna är utsedda till rapportörer av församlingen.
I sin rapport om Kosovo välkomnar Björn von Sydow (S) att Europarådet ökar sina insatser i syfte att ytterligare främja rättstatens principer, verka för ett demokratiskt samhälle och värna mänskliga rättigheter. Diskussionen visade på församlingens breda enighet i den svåra Kosovofrågan.
Tina Acketofts (FP) emfas på ökad rörlighet över den administrativa gräns som skapats till följd av konflikten mellan Georgien och Ryssland hörsammades av församlingen som underströk att en ökad rörelsefrihet är nödvändig för att förbättra den svåra situationen för människor som tvingats på flykt.
I den resolution, som antogs på basis av Mats Johanssons (M) rapport, utpekas ett antal länder i Europa där mediefriheten är starkt beskuren. Samstämmighet rådde om att yttrande- och informationsfrihet är grundpelare i ett demokratiskt samhälle, samtidigt motsatte sig ett antal beskrivningarna av det egna landet.
Europarådets parlamentariska församling debatterade rapporterna under sessionen 21-25 januari. Efter varje debatt följde omröstningar om resolutioner och rekommendationer på samma ämne.

Inga kommentarer: