torsdag 3 januari 2013

Förbränning igen


Avfallsförbränning utgör en av de största globala källorna till dioxinbildning. Förbränning av blandat avfall är inte förenlig med en hållbar utveckling. Det finns all anledning att verka för andra mer hållbara och miljövänliga vägar för avfallshantering än förbränning. Ekonomiska styrmedel bör därför införas för att stimulera till avfallsminimering, materialåtervinning och biologiska behandlingsmetoder – lämpligen en skatt på förbränning liknande den som idag gäller för deponering.
Andra styrmedel är grön skatteväxling och handel med utsläppsrätter.

Inga kommentarer: