tisdag 8 januari 2013

Personalens kritik är felriktad

Besparingar, neddragningar, ändrad schemaläggning. Förändringarna för personalen inom Akademiska sjukhuset är omfattande. Bakgrunden är att det finns beslut om att kostnaderna, som måste anpassas till budget, måste minskas. Det måste innebära att man bedriver en annan vård än som avtalats om.
Formellt gäller att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beställt viss vård och betalar för den. Det som HSS betalar utgör budget för styrelsens för Akademiska sjukhuset verksamhet. Styrelsen bedriver nu en verksamhet, som har större omfattning eller har högre kvalitet eller både och, än vad som avtalats om.
Huvudfrågan är nu: Har de två politiska organen träffat överenskommelse om verksamhet, som är orealistisk att prestera? För det kan väl inte vara så att avtalet inte reglerar kvalitet och kvantitet på ett tydligt sätt?

Nu är personal kritisk. Säkert med rätta. Men kritiken riktas mot sjukhusledningen. Den verkställer väl politiska beslut. Jo, man kan tycka att ledningen genomför besluten på ett felaktigt sätt, men då borde Akademiska sjukhusets styrelse ha reagerat.

Det som personalen nu måste göra är att få veta hur avtalet ser ut och därefter ställa de politiska organen till svars.

Inga kommentarer: