lördag 5 januari 2013

Hårt tryck på akuten

En insändare i dag berömmer akuten vid Akademiska sjukhuset. Allt gick smidigt och vården var exemplarisk.
I en nyhetsartikel däremot uttrycks farhågor för allvarliga konsekvenser av, vad som anses vara, otillräckliga resurser.
I ett öppet brev från personalen på akuten uttrycks farhågor för att säkerheten inte kan upprätthållas. Det är dock oklart till vem brevet är riktat. "Sjukhuset har dessutom valt att stänga stänga en del vårdplatser under helgerna....".
Sjukhuset har valt, skriver man. Men vänta nu. Har sjukhuset valt? Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beställt viss vård. Det, som nu produceras, är det vad HSS beställt. Och, ger Akademiska sjukhusets styrelse vad man lovat?
Öppna brevet borde rimligen vara ställt till de två styrelserna.

Inga kommentarer: