söndag 6 januari 2013

Vi måste flytta upp spelet

Vi var ju i ledning, men så fick dom ett mål. Vem skänkte detta? Han verkar mycket målmedveten. Men hur var nu frågan? Jo, varför ligger ni under.
Vad ska ni göra för att vända det här? Vi måste flytta upp spelet.
Politikersvar framstår som mönster i tydlighet

Inga kommentarer: