fredag 11 januari 2013

Åtta landstingsråd svarar

Tre angelägna frågor om sjukvården ställs i dag i Upsala Nya Tidning, till åtta (!) landstingsråd. Antalet landstingsråd är tio.
Nu ska vi få se skillnaderna mellan partierna och också få en uppfattning om vilka beslut, som kan väntas för att komma åt de brister, som är mest allvarliga.
Den första frågan lyder: Är fortsatta spar- och effektivitetskrav rätt väg för att lösa Akademiska sjukhusets ekonomiska kris?
Man kan ha synpunkter på frågan förutom svaren. Något sparande är det ju ingen, som förordar, men däremot strävar man efter ökad effektivitet och minskade kostnader. Dessutom handlar det inte om Akademiska sjukhusets ekonomiska kris utan om styrelsens för Akademiska sjukhusets kris.

Svaren kan sammanfattas med ett ord: Ja. Dock vill Socialdemokraterna göra en omfördelning från vård på andra sjukhus till vården vid Akademiska. Totalt emellertid inte mera pengar. Vänsterpartiets svar är luddigt. Effektivare men inte minska kostnaderna, vilket måste innebära ökad ersättning till styrelsen för Akademiska. I förlängningen måste det väl innebära ytterligare skattehöjning.

Sverigedemokraterna vill omfördela medel från kultur, vård av papperslösa och tolkverksamhet till styrelsen för Akademiska. För att det ska finansiera bristen för sjukvården vid Akademiska sjukhuset torde krävas total nedläggning av nämnda verksamheter. Inte trovärdig politik.

Svaren ger inga hopp om förändringar. Ingen har en idé om vad effektivisering ska innebära.

Övriga två frågor kommenterar jag i kommande inlägg

Inga kommentarer: