fredag 25 januari 2013

Politiker vill inte veta

Under min tid som ordförande för Patientnämnden i Uppsala län förde jag en kamp för hur patientsäkerhetsfrågorna bör föras upp på den politiska dagordningen och hur den måste ses som ett politiskt ansvar och ett politiskt styrmedel. Vid i stort sett varje sammanträde med landstingsfullmäktige berörde jag frågan. Jag har skrivit debattartiklar med synpunkter på vad som måste förändras (men som tyvärr inte publicerats) och jag håller då och då föredrag om patientsäkerhet varvid jag beskriver den politiska uppgiften.
Intresset i landstingsfullmäktige för att ta fasta på mina uppmaningar var minimalt. Uppmaningarna innehöll också kritik mot vissa politiska organ. Den irritation detta skapade kunde man befria sig från då ordförandeskapet i Patientnämnden flyttades.
Nu beklagar sig politiker för att man ingenting fått veta, apropå fallet Nora. Hade man uppdragit till mig att fullfölja det uppdrag jag tagit på mig skulle det inte funnits fog för att i dag urskuldande säga att man ingenting fick veta.

Inga kommentarer: