måndag 7 januari 2013

Sprid uppdragen

Vi har solidaritetsorganisation på minst tre beslutsnivåer. EU beslutar, staten på nästa nivå och landsting och kommuner på nästa.
Förutsättningarna för politiskt beslutsfattande förändras, men det är svårt för politiker att anpassa sin roll till förändringarna.Tydligare avgränsning av vad man ägnar sig åt är en nödvändighet. Det finns tydliga tecken på att man inte räcker till. Politiker sliter, i de flesta fall. Men gör man rätt saker? Är det självklart att man ska göra allt det man gör i dag och borde man göra en del, som man nu inte gör?
Härtill kommer att samma politiker förväntas finnas med överallt och antalet sammanhang är stort.
En självklar konsekvens blir att vissa uppdrag måste man ta lätt på. Man borde då fråga sig huruvida ett visst organ ska finnas eller huruvida några andra skulle ha bättre möjlighet att uppfylla krav på engagemang och handling.Inga kommentarer: