lördag 5 januari 2013

Politiska bloggar

" Inom en vecka kan du se vart du ligger på ...... topplista över Sveriges mest inflytelserika politiska bloggare.". Råkade titta på en viss sida, som samlar politiska bloggar och räknar antalet. Inte heller här känner man till skillnaden mellan "var" och "vart". 
Men visst är det intressant att se aktiviteten i det politiska bloggandet. Omfattningen på inläggen varierar kraftigt. Minst spännande är de bloggar, som har endast en rubrik utan någon text i inlägget. 
Förvånande är att bloggandet inte leder till mer debatt än vad det gör. Ideologiskt bloggande är sparsamt. 

Inga kommentarer: