torsdag 10 januari 2013

Grattis politiker i Uppsala kommun

Bättre luft i centrum. Ingen kan undgå rubriken på första sidan av dagens Upsala Nya Tidning. Partikelhalten i centrala Uppsala är ett stort miljöproblem. Lösningarna är inte lätta att finna. Hela centrum kan stängas av för biltrafik. Men konsekvenserna av en avstängning är även dom svåra att hantera.
En åtgärd, som vidtagits och som varit och är kontroversiell, är förbud för bilar med dubbdäck att trafikera Kungsgatan. När förbudet infördes lät inte protesterna vänta på sig.
Dubbdäcksförbudet har uppenbarligen gett resultat. Mer måste göras, men politisk handlingskraft, som den man visat i den här frågan, ska belönas. Jag belönar med mitt beröm och jag hoppas på fler åtgärder för bättre miljö

Inga kommentarer: